"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2016-04-28

Komunikat FOR: Aktualizacja planu konwergencji: finanse publiczne na granicy, pomimo optymistycznych założeń wzrostu gospodarki

Komunikat FOR: Aktualizacja planu konwergencji: finanse publiczne na granicy, pomimo optymistycznych założeń wzrostu gospodarki
  • Założenia planu konwergencji są bardzo optymistyczne odnośnie tempa wzrostu gospodarki, a pomimo tego finanse publiczne balansują na granicy limitu deficytu budżetowego 3% PKB, który wynika z kryteriów z Maastricht.
  • Według planu, wydatki państwa będą rosnąć, zarówno w stosunku do lat ubiegłych, jak i poprzedniego planu konwergencji. Jednocześnie, ograniczenie wydatków zaplanowane na lata wyborcze 2018-2019 nie wydaje się realistyczne.
  • Po realizacji programu „Rodzina 500+”, polskie finanse publiczne znajdują się na granicy deficytu budżetowego 3% PKB. Realizacja kolejnych obietnic Prawa i Sprawiedliwości, takich jak obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT, czy przewalutowanie kredytów frankowych, spowodowałaby przekroczenie tego limitu, na co FOR zwracało uwagę w analizach przedwyborczych.

Optymistyczne prognozy wzrostu gospodarki
Rząd prognozuje, że tempo wzrostu PKB będzie rosło corocznie aż do 4,1% w 2019 roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejska nie są tak optymistyczne i prognozują jedynie utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu w horyzoncie planu konwergencji. W rzeczywistości oba scenariusze są mało prawdopodobne. Modele prognostyczne zakładają, że nie wydarzy się żaden negatywny wstrząs w gospodarce światowej, czy krajowej, i często korygowane są w dół. Spowolnienie może mieć źródło za granicą: (1) gospodarka amerykańska przekroczyła swój średni okres pozostawania bez recesji w cyklu koniunkturalnym, (2) część rynków wschodzących, jak np. Brazylia, już przechodzi recesję, w przypadku innych rynków, z Chinami na czele, istnieje ryzyko załamania, a (3) część krajów Unii Europejskiej, takich jak Francja i Włochy, pozostaje niekonkurencyjna i wymaga głębokich reform, na które się ciągle nie zanosi.

Tabela 1. Prognoza wzrostu PKB i kursu złotówki

    2015   2016   2017   2018   2019
Wzrost PKB w cenach stałych (%)                             3,6     3,8     3,9     4,0     4,1
Kurs PLN/EUR    4,18     4,2   4,12   4,03   3,94

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2016-2019

Gdyby PKB rosło coraz szybciej w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku, jak zakłada projekt planu konwergencji, to mielibyśmy 6 lat corocznie przyspieszającego wzrostu gospodarki. W Polsce po 1989 roku nie było jeszcze okresu w którym gospodarka co roku rosłaby szybciej i dłużej niż przez 4 lata. 6 lat ekspansji gospodarki to trzykrotnie więcej niż polska średnia, która wynosi 1,9 roku. Czytaj dalej>>