"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2015-11-02

Patronat FOR: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przemiany w polskim sektorze pocztowym"

Patronat FOR: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ zapraszają na I Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. Przemiany w polskim sektorze pocztowym, która odbędzie się 9 grudnia 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi.

REJESTRACJA BIERNEGO UDZIAŁU KONFERENCJI TRWA DO 30 LISTOPADA 2015 R. ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZYSŁAĆ NA ADRES MAILOWY:  [email protected].

Celem Konferencji jest przeanalizowanie przemian zachodzących w polskim sektorze pocztowym. Podczas planowanego przedsięwzięcia postaramy się odpowiedzieć na pytanie: Jak liberalizować rynek usług pocztowych? W trakcie Konferencji przedstawione oraz przedyskutowane zostaną zagadnienia związane ze stanem prawnym na rynku usług pocztowych, a także z finansowymi oraz regulacyjnymi warunkami liberalizacji rynku, pozaregulacyjną ingerencją państwa w sektorze oraz zapewnieniem świadczenia powszechnych usług pocztowych.

Konkurencja jest fundamentalną cechą wolnego rynku. Bez niej trudno mówić o jakichkolwiek elementach gospodarki wolnorynkowej – sytuację tę w naturalny sposób znamy z realiów minionego systemu. Konkurencja, jej stan i siła, przekłada się na pozycję konsumentów. Tym samym zakłócenia konkurencji ją umniejszają, szkodząc konsumentom.

Powstała inicjatywa, aby w gronie specjalistów dyskutować o przyszłości sektora pocztowego w Polsce. Spotkanie przyczyni się nie tylko do lepszego poznania i zrozumienia procesów zachodzących na rynku sektorów infrastrukturalnych, ale stanie się także dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Wydarzenie jest także sposobnością do zainteresowania doktorantów i studentów procesem liberalizacji polskiego sektora pocztowego. Regulacje sektorów infrastrukturalnych obecnie są słabo wypromowane, mimo że odgrywają coraz większą rolę. Wydarzenie jest możliwością przekazania studentom unikalnej wiedzy z tego zakresu.

Patronat honorowy na Konferencją sprawuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Pani Magdalena Gaj.

W celu zagwarantowania wysokiego poziomu merytorycznego konferencji została powołana Rada Naukowa, w skład której wchodzą: Prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski – przewodniczący,  Prof. dr hab. Anna Fornalczyk, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Prof. dr hab. Maria Królikowska – Olczak, Prof. dr hab. Agata Jurkowska – Gomułka, Dr hab. Anna Piszcz, Dr hab. Monika Namysłowska, Dr hab. Mirosław Pawełczyk, Dr Anna Górczyńska, Dr Łukasz Grzejdziak.

Organizatorem Konferencji jest Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ działające przy Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Więcej o organizatorze https://nkpeiisi.wordpress.com/

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju jest jednym z partnerów Konferencji.

Informacji dodatkowych udziela:
Marcin Kraśniewski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego I Innych Sektorów Infrastrukturalnych UŁ
e-mail: [email protected]

Więcej informacji na temat Konferencji na stronie internetowej Konferencji.  http://wpia.uni.lodz.pl/konferencjappsp

Pliki do pobrania:

Zobacz również:
FOR patronuje