"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2016-10-15

Rafał Trzeciakowski

Rafał Trzeciakowski

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Ekonomista FOR, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich i doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent ekonomii i ekonomicznej analizy prawa w SGH. Stypendysta na University of Wisconsin-Madison w USA i Fudan University w Chinach. Wcześniej zatrudniony w Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych (WISE, obecnie WiseEuropa). Realizował projekty m.in. dla Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz w ramach Siódmego Programu Ramowego UE. Entuzjastyczny użytkownik Twittera.

Zainteresowania badawcze:

  • finanse publiczne, dług publiczne i finanse JST,
  • ekonomiczna analiza regulacji,
  • rynek pracy, elastyczność zatrudnienia i płaca minimalna,
  • imigracja, handel międzynarodowy i unijny rynek usług,
  • podatki a wzrost gospodarczy.

Kontakt:

e-mail: rafal.trzeciakowski@for.org.pl


 

Wybrane publikacje FOR autorstwa Rafała Trzeciakowskiego:

Wspierają nas