"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2014-08-27

Analiza CEP: Bezpieczeństwo i higiena pracy

Analiza CEP: <em>Bezpieczeństwo i higiena pracy</em>

W najnowszej analizie pt. "Bezpieczeństwo i higiena pracy” Komisja Europejska informuje o konieczności poprawienia poziomu bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy.

Zdaniem ekspertów, w obliczu dużej liczby wypadków śmiertelnych przy pracy i strat wydajności spowodowanych problemami zdrowotnymi pracowników, konsekwentne wdrożenie i regularny przegląd istniejących przepisów w zakresie bezpieczeństwa jest niezbędny.

Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę, że wykorzystywanie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu usprawnienia działania krajowych inspektoratów pracy jest nieuzasadnione – czuwanie nad przestrzeganiem krajowych przepisów jest bowiem wyłącznym zadaniem Państw Członkowskich i powinno być finansowane z wpływów podatkowych.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka pt. "Unia wesprze inspekcję pracy" dotyczący opublikowanej analizy, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita.

Analiza ukazała się w ramach cyklu "Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej" realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.

Pliki do pobrania: