"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2014-07-07

FOR ostrzega (nr 53) Nowelizacja ustawy o NBP ogranicza kompetencje Rady Polityki Pieniężnej

FOR ostrzega (nr 53) Nowelizacja ustawy o NBP ogranicza kompetencje  Rady Polityki Pieniężnej

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem założeń do nowelizacji ustawy o NBP, Rada Polityki Pieniężnej straci uprawnienie do przyjmowania sprawozdania finansowego NBP. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, którego celem jest m.in. monitoring działalności NBP będzie leżało jedynie w gestii rządu. Jest to sprzeczne z zasadami nadzoru korporacyjnego OECD. Ponadto Zarząd NBP przejmie od RPP kompetencję w zakresie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe NBP.

Kontakt do autora:

Paweł Zaczyński
e-mail: pawel.zaczynski@for.org.pl

Zobacz również:
RPPprawonowelizacjaustawa