"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2014-05-28

Analiza CEP: Zapewnianie wystarczalności mocy wytwórczych energii elektrycznej

Analiza CEP: <em>Zapewnianie wystarczalności mocy wytwórczych energii elektrycznej</em>

W najnowszej analizie pt. "Zapewnianie wystarczalności mocy wytwórczych energii elektrycznej” Komisja Europejska chce, aby działania państw członkowskich mające na celu zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych w energetyce miały taki kształt, by nie zakłócały funkcjonowania wewnętrznego rynku energii.

Zdaniem ekspertów, Komisja słusznie podkreśla,  że w zależności od swojego kształtu, mechanizmy zapewniające wystarczalność mocy wytwórczych mogą być sprzeczne z ideą budowy rynku wewnętrznego. Komisja słusznie więc rekomenduje wprowadzenie zastosowania tego rodzaju mechanizmów.

Z drugiej strony warto zauważyć, że jeśli wytwarzanie „bezpiecznej energii” ma być – podobnie jak produkcja energii odnawialnej – wspierane poprzez pomoc publiczną, ostatecznie na nieregulowanym wewnętrznym rynku energii nie pozostanie już miejsce na jakikolwiek „rynek”.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka pt. "Scenariusze na czarną godzinę" dotyczący opublikowanej analizy, który ukazał się w dzisiejszym wydaniu dziennika Rzeczpospolita.

Analiza ukazała się w ramach cyklu "Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej" realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.