"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2013-10-17

Raport "Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej" zespołu Leszka Balcerowicza

Raport

W środę, 16 października w Brukseli miała miejsce prezentacja raportu opracowanego przez Leszka Balcerowicza, Lecha Kalinę, Aleksandra Łaszka i Andrzeja Rzońcę, na zaproszenie uznanego brukselskiego think tanku Lisbon Council. Raport i prezentacja były poświęcone problemom ze wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej.

Autorzy przedstawili też propozycje, które wzmocniłyby stabilność i wzrost gospodarki europejskiej. Raport m.in. krytycznie odnosi się do postulatów odsuwania w czasie naprawy finansów publicznych. Kwestionuje także popularną tezę, jakoby to ograniczenie budżetu było przyczyną obecnych problemów ze wzrostem w Europie.

Autorzy zwracają także uwagę na narastające w czasie ryzyka i koszty kontynuowania polityki łatwego pieniądza przez banki centralne. Wskazują oni, że w krajach, które przed kryzysem miały olbrzymie deficyty obrotów bieżących, nastąpiła znacząca poprawa. Jednak tylko te kraje, które szybko wprowadziły bardziej zdecydowane programy dostosowawcze (np. kraje nadbałtyckie), powróciły już na ścieżkę wzrostu.

Wspierają nas