"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2013-09-25

FOR poleca książkę: Kapitałowy filar emerytalny a wzrost gospodarki

Publikacja jest próbą odpowiedzi na pytanie , czy tworzenie obowiązkowych kapitałowych systemów emerytalnych jest właściwą reakcją polityki gospodarczej na kryzys tradycyjnych, repartycyjnych systemów emerytalnych w krajach Unii Europejskiej. 

Autorzy przedstawiają kompleksową ocenę makroekonomiczną skutków tworzenia obowiązkowych kapitałowych funduszy emerytalnych.  Dogłębnej analizie poddają wpływ takiego rozwiązania na stabilność finansów publicznych w długim i krótkim okresie, wielkość jawnego i ukrytego długu publicznego, poziom deficytu sektora finansów publicznych oraz rynkową wycenę papierów skarbowych emitowanych przez kraje europejskie, które wprowadziły obowiązkowe emerytalne fundusze kapitałowe.

Kluczowym rezultatem utworzenia kapitałowego systemu emerytalnego jest możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego dzięki zwiększeniu oszczędności krajowych, ograniczeniu zakłóceń na rynku pracy, zmniejszeniu ukrytych zobowiązań emerytalnych i rozwojowi krajowego rynku finansowego. 

W książce cele tworzenia obowiązkowych kapitałowych systemów emerytalnych skonfrontowano z ich wpływem na krótko- i długofalowy wzrost gospodarki i sytuację sektora finansów publicznych w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.  Z analizy wynika, że reformom emerytalnym, które mogą skutkować ewentualnym, przejściowym wzrostem deficytu budżetowego i długu publicznego, powinny towarzyszyć dodatkowe działania ze strony rządu mające na celu zmniejszenie nierównowagi finansów publicznych poprzez, np. zmniejszenie wydatków lub poszerzenie bazy podatkowej.  W ten sposób władze mogą ograniczyć lub całkowicie wyeliminować negatywny wpływ kapitałowych filarów emerytalnych na wycenę skarbowych papierów dłużnych.

Wydawnictwo: C.H. BECK

Autorzy ksiażki:

Jakub Borowski – doktor nauk ekonomicznych, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej, SGH w Warszawie.
Piotr Ciżkowicz – doktor nauk ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH w Warszawie.
Andrzej Rzońca – doktor nauk ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH w Warszawie.
Wiktor Wojciechowski – doktor nauk ekonomicznych, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH w Warszawie.

Rok wydania: 2013
Ilość stron: 86
ISBN: 978-83-255-5380-7

Zobacz również:
FOR polecaksiążki