"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2013-09-12

Analiza CEP: Polityka w zakresie klimatu i energii do roku 2030

Analiza CEP: <em>Polityka w zakresie klimatu i energii do roku 2030</em>

W najnowszej analizie pt. "Polityka w zakresie klimatu i energii do roku 2030" Komisja Europejska przedstawia swoje pomysły oraz chce zainicjować debatę o tym, w jaki sposób zredukować emisję gazów cieplarnianych i zagwarantować dostawy energii w przyszłości. 

Zdaniem ekpertów, Komisja słusznie postuluje zawarcie szybkiego porozumienia w  tej sprawie, gdyż przedsiębiorstwa muszą mieć pewność co do kształtu warunków politycznych, by podejmować odpowiednie decyzje inwestycyjne. Z drugiej strony jednak powinna pilnie uwzględnić w swoich „planach działań” możliwość fiaska negocjacji w sprawie Międzynarodowego Porozumienia w sprawie Zmian Klimatu.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy - Zielone cele na nową dekadę, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu "Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej" realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik