"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2013-06-20

Analiza CEP: Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku

Analiza CEP: <em>Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku</em>

W ostatniej analizie pt. Odpady z tworzyw sztucznych w środowisku eksperci komentują temat propozycji Komisji Europjeskiej w zakresie regulacji kwestii odpadów z tworzyw sztucznych, których wykorzystanie oraz niekontrolowane unieszkodliwianie znacząco rośnie i może stanowić poważne obciążenie dla środowiska.

Zdaniem ekspertów odpowiednie przepisy UE dotyczące odpadów muszą być przestrzegane przez wszystkie Państwa Członkowskie. Jednakże sposoby przestrzegania hierarchii postępowania z odpadami powinny być ustalane na szczeblu Państwa Członkowskich. Ogólnounijny obowiązek stosowania systemu „kto śmieci – ten płaci”, depozytów i systemów zwrotu, a także „obowiązkowych opłat” - na przykład za torby z tworzyw sztucznych – nie powinien więc zostać wprowadzony.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy - Unia Europejska szuka sposobu na odpady, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu "Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej" realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik