"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2013-05-17

FOR ostrzegał i ostrzega: Reforma gospodarki odpadami

FOR ostrzegał i ostrzega: Reforma gospodarki odpadami

Już w grudniu 2011 w publikacji FOR ostrzega: "Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" ostrzegaliśmy przed jej skutkami, które doprowadziłyby do ograniczenia konkurencji na rynku wywozu i zagospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Głównym beneficjentem wprowadzanych zmian miały być spółki komunalne kontrolowane przez gminy. Straciliby natomiast przede wszystkim konsumenci oraz małe i młode firmy zajmujące się wywozem śmieci.

W kwietniu 2013 r. w analizie "Nie warto grzebać w śmieciach. Niepotrzebna i szkodliwa rewolucja w gospodarowaniu odpadami komunalnymi" FOR powróciło do nadal aktualnego tematu, którego skala pokazuje jakie są skutki źle przygotowanych ustaw.

Od 1 lipca br. zaczną w Polsce funkcjonować zapisy znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu odpadami (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Dotychczas to właściciel nieruchomości decydował, kto odbierze od niego odpady, wybierając dostawcę usługi na wolnym rynku. Teraz właścicielem odpadów stanie się gmina i to ona zdecyduje, kto odbierze odpady. Cały system zostanie sfinansowany z opłaty śmieciowej, będącej de facto nowym podatkiem lokalnym.

Polecamy lekturę analiz: Rafała Jędrusiaka oraz Witolda Wojtasa, który przedstawia sześć wątpliwości dotyczących ustawy oraz rekomendacje zmian.