"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2012-11-26

FOR ostrzega (nr 30) Im bliżej przekroczenia progów ostrożnościowych, tym więcej pomysłów rządu na ich ominięcie

FOR ostrzega (nr 30) Im bliżej przekroczenia progów ostrożnościowych, tym więcej pomysłów rządu na ich ominięcie

Zgodnie z projektem Ministerstwa Finansów przekroczenie przez dług publiczny progów ostrożnościowych nie będzie już automatycznie uruchamiało procedur sanacyjnych. W przypadku przekroczenia progów, dług będzie ponownie przeliczany, zgodnie z nową metodologią zaniżającą jego wielkość. Dopiero po przekroczeniu progów ostrożnościowych przez tak zmodyfikowany dług, zostaną uruchomione procedury sanacyjne.  Proponowane zmiany umożliwiają dalsze  zwiększanie długu publicznego, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo polskich finansów publicznych.

Kontakt do autora:
[email protected]