"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2012-11-08

Analiza CEP: Europejski program ochrony konsumentów

Analiza CEP: <em>Europejski program ochrony konsumentów</em>

W ostatniej analizie pt. Europejski program ochrony konsumentów eksperci podejmują temat celów polityki konsumenckiej UE, nakreślonej przez Komisję Europejską do końca 2014 roku.

Eksperci zauważają, że analiza obciążeń nałożonych na małe i średnie firmy może zapobiec sytuacji, w której byłyby one nieproporcjonalnie wysokie. Jednak według autorów analizy w obliczu słabej efektywności struktur administracyjnych w wielu Państwach Członkowskich i problemów budżetowych wątpliwe jest, czy nowe regulacje UE dotyczące nadzoru nad rynkiem znacząco zwiększą bezpieczeństwo produktów.

Polecamy także artykuł red. Krzysztofa Szwałka dotyczący opublikowanej analizy - Unia frontem do klienta, który ukazał się w Rzeczpospolitej.

Analiza ukazała się w ramach cyklu "Monitoring Projektów Prawa Gospodarczego Unii Europejskiej" realizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Centrum für Europäische Politik.