"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2012-09-22

Dwunasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego

Dwunasta aktualizacja Licznika Długu Publicznego


Licznik państwowego długu publicznego

  • Szacunkowa wielkość państwowego długu publicznego, po uwzględnieniu wahań kursu złotego, rośnie obecnie z 832,6 mld zł na koniec czerwca 2012 r. do 840,7 mld zł na koniec grudnia 2012 r., czyli o ponad 44,7 mln zł na dobę, 1,9 mln zł na godzinę i 517,8 zł na sekundę. Szacunki wykonano przy założeniu stałego kursu złotego z 13 IX 2012 (4,11 zł/euro).


    Dług publiczny na 1 mieszkańca rośnie z 22490,9 zł na koniec czerwca 2012 r. do 22 617,9 zł na koniec grudnia 2012 roku. Jako liczbę mieszkańców Polski przyjęto opublikowaną przez GUS w wynikach spisu powszechnego liczbę ludności rezydującej (37,2 mln osób w 2011 roku).

    Przyczyną obecnej aktualizacji szacunku „Licznika Długu Publicznego” jest opublikowanie przez Ministerstwo Finansów wielkości państwowego długu publicznego na koniec czerwca 2012. Następna aktualizacja jest planowana po 10 grudnia 2012 r., kiedy Ministerstwo Finansów opublikuje wielkość państwowego długu publicznego w trzecim kwartale 2012 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych

  • Państwowy dług publiczny (metodologia krajowa) wyniósł 842,6 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 18 mld zł względem stanu na koniec I kw. 2012.
  • Dług instytucji rządowych i samorządowych (metodologia unijna) wyniósł 891,6 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 24 mld zł względem stanu na koniec I kw. 2012.
  • Podstawowym źródłem różnic między państwowym długiem publicznym a długiem instytucji rządowych i samorządowych jest zadłużenie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), które na koniec II kw. 2012 wynosiło 41,7 mld zł; do tego należy jeszcze doliczyć 11,6 mld zł z tytułu nabycia aktywów infrastrukturalnych.

[Zgodnie z wytycznymi Eurostatu w odniesieniu do klasyfikacji sektorowej przedsięwzięć budowy autostrad, dane z zakresu zadłużenia sektora GG (General Government) uwzględniają zobowiązania strony rządowej z tytułu budowy niektórych odcinków autostrad.]

Polski dług publiczny na tle państw regionu

Na tle państw strefy euro polski dług publiczny może wydawać się niski. Jednak w porównaniu do znajdujących się na podobnym poziomie rozwoju państw regionu, polski dług publiczny jest wysoki. Wyższy dług publiczny w relacji do PKB mają tylko Węgry, które w 2008 roku były zmuszone zwrócić się o pomoc do Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Komisji Europejskiej. Obecnie nie można wykluczyć potrzeby kolejnego pakietu pomocowego dla Węgier.

Średnia dla Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier; źródło: Eurostat

Ukryty dług publiczny

Dług publiczny to tylko część zobowiązań państwa polskiego. Spośród innych zobowiązań najbardziej wymierny charakter mają zobowiązania wobec przyszłych emerytów.

Na koniec II kw. 2012 na kontach w ZUS było zapisanych:

  • W pierwszym filarze 2210,8 mld zł.
  • Na subkontach w ZUS utworzonych w wyniku zabrania części składki trafiającej do OFE: 17,7 mld zł.

Opracował: Aleksander Łaszek

Więcej na www.dlugpubliczny.org.pl

Zobacz również:
dług publiczny