"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2012-08-10

Prezentacja: Propozycje FOR ograniczenia nepotyzmu oraz komentarz do bieżącej sytuacji gospodarczej

Prezentacja: Propozycje FOR ograniczenia nepotyzmu oraz komentarz do bieżącej sytuacji gospodarczej

Jawność struktur partyjnych oraz jawność majątku publicznego, w tym spółek znajdujących się w gestii władz, ograniczyłyby skalę nepotyzmu w Polsce.

Więcej o "jawności przeciw kumoterstwu" oraz komentarz Forum Obywatelskiego Rozwoju do obecnej sytuacji w Polsce i Europie w załączonej poniżej prezentacji.

  1. Ile osób zatrudnia państwo polskie? - Analiza FOR
  2. Jak ograniczyć nepotyzm? - Propozycje FOR
  3. Spowolnienie gospodarcze w Polsce - Komentarz FOR
  4. Sytuacja w strefie euro - Komentarz FOR