"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2012-06-05

FOR ostrzega (nr 13): Stosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami (off-label)

FOR ostrzega (nr 13): Stosowanie leków poza zarejestrowanymi wskazaniami (off-label)

"Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (WMA) w Deklaracji Helsińskiej stwierdza wyraźnie, iż lekarz powinien mieć możliwość swobodnego wyboru metody leczenia, jeśli typowe leczenie jest nieskuteczne, a zastosowanie nowych leków lub nowe zastosowanie istniejącego leku rokują przywrócenie zdrowia, zmniejszenie cierpienia lub uratowanie życia pacjenta. Taka praktyka przyjęta jest w wielu państwach na całym świecie, natomiast w Polsce właśnie nastąpiła zmiana z jednej skrajności - pełnej swobody lekarskiej na drugą - decyzję administracyjną."

Autorzy rekomendują:

"(...) przeprowadzenie konsultacji ze środowiskiem lekarskim, a przede wszystkim stowarzyszeniami pacjentów w celu uchwalenia jasnych i przejrzystych reguł prawnych dotyczących odpowiedzialności, warunków, sposobów podawania, ryzyka i refundacji produktów off-label. Warto zastanowić się nad uchwaleniem jednolitego aktu prawnego, który w sposób jasny, a zarazem wyczerpujący regulowałby kwestie przepisywania leków off-label. Jest to istotne zagadnienie dla wszystkich stron: pacjentów, lekarzy i płatnika."

Autorzy:

Janusz Jaroszyński, Katarzyna Kolasa i Monika Ziegler