"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2012-06-04

FOR ostrzega (nr 12): Dług publiczny do PKB przez najbliższe lata pozostanie niezmiennie na poziomie około 56% PKB

FOR ostrzega (nr 12): Dług publiczny do PKB przez najbliższe lata pozostanie niezmiennie na poziomie około 56% PKB

Jacek Rostowski mija się z prawdą twierdząc, że spada relacja długu publicznego do PKB. „Dane” o spadku zadłużenia w stosunku do PKB przedstawiane przez ministra Rostowskiego pomijają dług publiczny chowany w Krajowym Funduszu Drogownictwa oraz pomijają dług, który narasta w ZUS w związku z przekierowaniem większej części składek do OFE na bieżące wydatki budżetowe.

Autor:

Paweł Dobrowolski (e-mail: pawel.dobrowolski@for.org.pl)