"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Ekonomia a religia


http://ekonomia.opoka.org.pl/0.1,index.html
Serwis Edukcji Ekonomicznej współfinansowany przez NBP. Oprócz definicji pojęć ekonomicznych można znaleźć tutaj również m.in. materiały do prowadzenia zajęć z religii oraz porady finansowo-prawne.

http://www.acton.org/
Chrześcijański instytut ekonomii. Połączenie działalności na rzecz swobód obywatelskich i wolności gospodarowania z podkreśleniem roli religii w funkcjonowaniu państwa.

http://www.religionomics.com/
Rekomendacje dotyczące stron internetowych i publikacji na tematy religijno-ekonomiczne, a także informacje o wydarzeniach naukowych.