"Skutecznie promujemy wolność"

EN

FOR poleca książkę: "Strategia konfliktu"

Autor: Thomas C. Schelling
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-0705-5
Liczba stron:
Wymiary: 176x250

W publikacji noblista koncentruje się na sytuacjach, w których adwersarze czy przeciwnicy, choć są w konflikcie, jednocześnie mają z reguły wspólny interes.

Teoria strategii konfliktu zakłada, że gracze - w dążeniu do tzw. równowagi - w sytuacjach konfliktowych kierują się przede wszystkim tym, co robią ich konkurenci, bądź swoimi wyobrażeniami o planach drugiej strony, a także przewidywaniami przewidywania przewidywań. Takimi sytuacjami mogą być negocjacje, pertraktacje czy zwykłe targowanie cen, ale też stan wojny i zagrożenia wojną, przestępcze zastraszanie, wymuszenie czy negocjacje milczące w okolicznościach niepełnej informacji i braku komunikacji. Schelling przedstawia typowe struktury takich sytuacji, ilustrując je przykładami "gier", takich jak: rozliczenia finansowe między ludźmi, ustalanie nagrody dla znalazcy portfela, pierwszeństwo przejazdu w korku ulicznym, karcenie własnych dzieci, współczesna strategia terroru czy odwieczna instytucja zakładników.

"Schelling nie kwestionuje matematycznych podstaw i dorobku teorii gier. Twierdzi natomiast, że - w dążeniu do matematyzacji - autorzy teorii gier skupiają się na pewnym wycinku interakcji strategicznych, a pomijają mnóstwo innych rzeczywistych sytuacji o ogromnym poznawczym i praktycznym znaczeniu. Strategia konfliktu jest próbą choćby szkicowego wypełnienia tej luki w sposób odpowiadający naturze samego przedmiotu, tzn. nie matematyczny, ale wnikliwy i twórczy. I na tym polega główna wartość książki, za którą autor otrzymał Nagrodę Nobla".

Profesor Leszek Balcerowicz

Rekomendacje:

Thomas C. Schelling (ur. 1921 r.) - laureat Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2005 r. (wraz z Robertem Aumannem) za rozszerzenie rozumienia konfliktu i współpracy poprzez analizę w kategoriach teorii gier, profesor University of Maryland, specjalista od polityki zagranicznej, bezpieczeństwa narodowego, kontroli zbrojeń i strategii nuklearnej.

Opinie czytelników: