"Skutecznie promujemy wolność"

EN

Rysunki satyryczne "Narysuj los swojej składki"

Czytaj więcej o konkursie

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody w konkursie FOR na rysunek "Narysuj los swojej składki":

I miejsce (750 zł) - Michał Pruszczyński


II miejsce (500 zł) - Krzysztof Stefaniuk

III miejsce (300 zł) - Michał Drabik
Komisja konkursowa dodatkowo wyróżniła nagrodami rzeczowymi następujęce osoby:


Wyróżnienie: Piotr KoteckiWyróżnienie: Tomasz Niewiadomski i Grzegorz Janusz

Wyróźnienie: Grzegorz Fedynkiewicz

Skontaktujemy się ze zwycięzcami.

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie a nagrodzonym osobom serdecznie gratulujemy.