"Skutecznie promujemy wolność"

EN

FOR poleca książkę: "Czwarte wielkie przebudzenie i przyszłość egalitaryzmu"

Autor: Robert William Fogel
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
ISBN: 978-83-264-4218-6
Liczba stron:
Wymiary: 176x250

Cztery wielkie przebudzenia to trwające po kilkadziesiąt lat cykle społeczno-polityczno-religijne w Stanach Zjednoczonych, wzbudzające fale reform społecznych, przegrupowań politycznych i przeobrażeń wyznaniowych, w których główną rolę odgrywało (i odgrywa – czwarte wielkie przebudzenie wciąż trwa) dążenie do realizacji szeroko rozumianego programu egalitaryzmu.

Wykorzystując matematyczne metody analizy ekonomicznej, Fogel ukazuje drogę amerykańskiego „tygla narodów” do osiągnięcia dominacji na świecie. Wskazuje także na możliwości dążenia innych krajów – Europy, Ameryki Południowej, Azji i Afryki – do wspólnej egzystencji w globalizującej się rzeczywistości.

„Czytelnik znajdzie w niniejszej książce fascynujące zestawienia poświęcone postępowi technicznemu w ujęciu historycznym, które pokazują, jak niebywałe przyspieszenie tego procesu nastąpiło w ciągu ostatnich 100–200 lat. (…)Dzięki Foglowi możemy lepiej zrozumieć, jak duże znaczenie dla różnic i zmian w szeroko pojętym dobrobycie mają wskaźniki wykraczające poza PKB (…). Fogel  omawia także nowe problemy etyczne, które pojawiają się w związku ze zmianami w nauce i technice, takie jak zapłodnienie in vitro czy przeszczepy organów”.

Profesor Leszek Balcerowicz

Rekomendacje:
Robert William Fogel (1926–2013) – laureat Nagrody im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1993 r. (wspólnie z Douglassem C. Northem) za wkład w odnowę badań historii gospodarczej przez zastosowanie teorii ekonomicznych i metod ilościowych do objaśniania przemian gospodarczych i instytucjonalnych; studiował w Cornell University, Columbia University i Johns Hopkins University; jeden z głównych twórców tzw. nowej historii gospodarczej.

Opinie czytelników: