Forum Obywatelskiego Rozwoju

Analityk prawny FOR.

Liberał, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez wydziały prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Doświadczenie zdobywał min. w pracy w międzynarodowej kancelarii prawnej, w pracy z parlamentarzystami oraz w trzecim sektorze.

Stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera oraz uczestnik programu Young Affiliate przy Network for Constitutional Economics and Social Philosophy.

Autor publikacji naukowych i publicystycznych dotyczących kwestii wolności gospodarczej, praworządności, regulacji, konkurencji oraz rynkowych rozwiązań dla klimatu.

Zainteresowania badawcze:

  • prawo administracyjne i postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne
  • prawo publiczne gospodarcze
  • regulacje i organy regulacyjne
  • prawo konkurencji
  • społeczna gospodarka rynkowa

Kontakt:
e-mail: [email protected]
Twitter: @olinskipiotrek