Forum Obywatelskiego Rozwoju

2019-01-01

Synteza: 

 • W listopadzie 2018 r. do Sejmu trafił pierwszy projekt nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele
   
 • Propozycja rozszerza zakaz na handel wyrobami tytoniowymi i placówki, które przy okazji świadczą usługi pocztowe – ograniczając wolność gospodarczą
   
 • Z kolei, przedsiębiorca handlujący w niedziele we własnym imieniu będzie mógł skorzystać z pomocy wybranych członków rodziny

   

 • Projekt zgłosiła grupa posłów – nie przeprowadzono zatem konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji, a propozycje są nieadekwatne do założonych celów
   
 • Drobne zmiany nie naprawiają całej ustawy, która jest przykładem bubla prawnego nieproporcjonalnie ingerującego w wolność gospodarczą

Należy podkreślić, że ustawa o zakazie handlu w niedziele jest jednym z najbardziej jaskrawych przykładów bubli prawnych uchwalonych w obecnym czasie. Akt ten nieproporcjonalnie ingeruje w wolność gospodarczą i zawiera liczne błędy natury legislacyjnej, przez co nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy konkretny przedsiębiorca może handlować w niedziele objęte zakazem, czy też nie


Kontakt do autorów:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]